Vragen

Frequently Asked Questions:

I. Wat kost een advocaat ?
II. Welke waarborgen biedt een advocaat ?
III. Vragen

I. Wat kost een advocaat ?

Door de veelzijdigheid aan opdrachten is het onmogelijk te werken met een eenvormige ereloonschaal.

Dit wordt opgevangen door voorafgaande afspraken tussen cliënt en advocaat.

De cliënt kan zijn zaak voorleggen en de advocaat vragen een schatting te maken van de te verwachten kosten.

Daarnaast blijft het aangewezen om tijdens de uitvoering van de opdracht regelmatig de financiële evolutie van de zaak samen te bespreken.

Het ereloon wordt bepaald volgens het uurtarief, de waarde van de zaak of op basis van de geleverde prestatie .

Bij de begroting van het ereloon wordt er rekening gehouden met het belang van de zaak,

de moeilijkheidsgraad, het resultaat, de hoogdringend en de onderlegdheid in de behandelde materie

Bij de aanvang van de zaak wordt met de cliënt overeengekomen welke methode zal gevolgd worden.

Indien mogelijk wordt vooraf een raming van de kosten en erelonen gemaakt.

II. Welke waarborgen biedt een advocaat ?

Zoals iedere burger is een advocaat onderworpen aan regels en wetten.

Daarenboven is een advocaat onderworpen aan een strenge deontologische code,

Waarvan de kernbegrippen onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid en discretie zijn.

Een advocaat is geen ambtenaar of bediende, maar volledig onafhankelijk van welke overheid of drukkingsgroep dan ook. Hij is enkel disciplinair verantwoording verschuldigd ten opzichte van zijn onafhankelijke tuchtoverheid.

Een advocaat is dus in de beste uitgangspositie om u in sereniteit en objectiviteit advies te verstrekken of bijstand te verlenen.

III. Vragen

Heeft U een vraag of wenst u een afspraak te maken ? contacteer ons via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.